Hướng dẫn quét web từ chuyên gia Semalt cho người dùng không chuyên

Ngày nay, internet đã trở thành nguồn số một nơi mà phần lớn các nhà quản lý và người tìm kiếm web tìm kiếm dữ liệu họ cần. Web là một nền tảng rộng lớn và mọi người cần sử dụng các công cụ phù hợp để trích xuất tất cả thông tin họ muốn. Một trong những điều quan trọng nhất là biết cách theo dõi tập dữ liệu phù hợp. Ví dụ, họ có thể muốn cạo một bộ dữ liệu bia thủ công và có thể phân tích kết quả sau đó.

Tuy nhiên, trước tiên, người dùng cần biết làm thế nào để bắt đầu với các dự án của riêng họ. Nếu họ muốn, họ có thể cạo dữ liệu bia thủ công từ một trang web bằng Python.

Quét web: Một công cụ khai thác hiệu quả

Quét web có thể giúp người tìm kiếm web tự động tìm thấy một số dữ liệu từ các trang web khác nhau trên mạng. Đây là một công cụ rất hiệu quả có thể cho kết quả cụ thể trong vòng vài phút. Ngày nay, nhiều người quản lý bán hàng sử dụng công cụ này để trích xuất giá, danh sách các sản phẩm và nhiều hơn nữa. Chẳng hạn, người dùng có thể viết mã trình quét web để cung cấp cho họ danh sách các sản phẩm họ quan tâm, cũng như đánh giá của họ từ một trang web của cửa hàng điện tử. Trên thực tế, cạo một trang web là một cách hiệu quả để thu thập bất kỳ dữ liệu nào bạn cần và cải thiện chất lượng của các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp.

Một chút lập kế hoạch

Những người tìm kiếm trên web muốn xây dựng logic cho một bộ cạp mà họ sử dụng phải tự lên kế hoạch. Đầu tiên, họ cần quyết định loại thông tin nào họ muốn thu thập từ trang web này hoặc trang web đó. Ví dụ, họ có thể muốn trích xuất các trang có chứa thông tin về các loại bia thủ công. Và đây không phải là một vấn đề lớn vì có rất nhiều trang web cung cấp thông tin này.

Kiểm tra mã HTML

Nếu họ muốn người cạo của họ tìm thấy tất cả thông tin về bia thủ công, họ cần xem mã đặc biệt (HTML) của trang web bia thủ công. Họ cần lưu ý rằng hầu hết các trình duyệt web cung cấp một cách để phát hiện mã nguồn HTML của trang web chỉ bằng một cú nhấp chuột. Ví dụ: trên Google Chrome, người tìm kiếm trên web có thể nhấp chuột phải vào một yếu tố trong một trang web nhất định và sau đó nhấp vào 'Kiểm tra' để xem mã HTML.

Cơ sở dữ liệu bia & nhà máy bia

Cơ sở dữ liệu nhà máy bia là khá đơn giản để tạo ra. Người tìm kiếm trên web chỉ cần chọn tất cả các cột có liên quan trong bộ dữ liệu, xóa mọi trùng lặp và sau đó đặt lại. Bằng cách đặt lại chỉ mục, tạo một định danh đặc biệt cho mỗi nhà máy bia. Họ sẽ cần số nhận dạng này khi tạo bộ dữ liệu cho các loại bia vì theo cách này họ có cơ hội liên kết mỗi loại bia với một id nhà máy bia cụ thể. Ngoài ra, họ có thể tạo một bộ dữ liệu cho các loại bia và thay thế tất cả các dữ liệu lặp đi lặp lại về các nhà máy bia, chẳng hạn như tên và địa điểm. Sau đó, họ có thể kết hợp mỗi nhà máy bia với một loại bia nhất định.

Sử dụng biến, như thành phố và tiểu bang

Thông qua bộ dữ liệu cho các nhà máy bia, họ có thể tạo các cột cho vị trí nhà máy bia, như thành phố và tiểu bang nơi mỗi nhà máy bia được đặt. Họ có thể tách hai biến này bằng cách sử dụng hàm split.